پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زندگی‌نامه کارآفرینان برتر حوزه فناوری را در قالب کتاب هایی با عنوان «از دانش به ثروت»، منتشر کرد.  

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، یکی از اقدامات پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه معرفی کارآفرینان برتر، مستندسازی زندگی این افراد در قالب تهیه کتاب است. این کتاب ها که به نوعی سرگذشت نامه هایی واقعی و زنده است که در اختیار شرکت های نوپا و کسانی که قصد ورود و نقش آفرینی در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور را دارند، قرار می‌گیرد. همچنین چالش ها و نکات مطرح شده در این کتاب، برای نهادهای سیاستگذار و اجرایی حوزه علم، فناوری و نوآوری نیز مفید است.

در مقدمه این کتاب ها آمده است؛ داستان موفقیت جوانان ایرانی داستان جوانان پرتحرکی است که آرزوی فتح قله را دارند. دفتر امور پژوهش و فناوری پارک پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با پرداختن به سرگذشت جوانان موفق ایرانی سعی دارد چراغ راهی برای جوانان و شرکت های استارتاپی روشن کند تا آنها را با مسیر پر پیچ و خم و ناهموار موفقیت آشنا سازد. مرور سرگذشت عبرت انگیز و درس آموز این نخبگان، مرور پستی و بلندی مسیری است که جوانان کارآفرین و شرکت های دانش بنیان نوپا، خواسته یا ناخواسته به آن دچار خواهند شد.

کتاب های منتشر شده در حکم راهنمایی با تجربه، با دانش و در عین حال جوانی است که در طی طریق کردن و رسیدن جوانان به موفقیت، حکم کیمیا دارد. تاکنون دو نسخه از این کتاب با عنوان «از دانش به ثروت» به چاپ رسیده است که سرنوشت جوانان موفقی چون «مهدی توحیدیان مدیرعامل شرکت فراطیف پویا» و «بابک رضایی و رضا رفیعی مدیران شرکت ایرانیان بانژ» در آن به رشته تحریر درآمده است.