دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: سال گذشته شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری، بیش از 24 میلیون ریال کمک هزینه برای تکمیل تجهیزات مراکز عضو هزینه کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، رضا اسدی‌فرد دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری با اشاره به حمایت شبکه از تکمیل تجهیزات مراکز عضو، عنوان کرد: یکی از اقدامات شبکه به منظور توسعه زیرساخت آزمایشگاهی، حمایت از مراکز دارای شرایط، برای خرید تجهیزات جدید است. 

وی افزود: در این راستا شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سالی که گذشت، بیش از 24 میلیون ریال به این کار اختصاص داد. همچنین شبکه در سال 97، بیش از 16 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به 6 مرکز خصوصی عضو شبکه ارائه کرد.

به گفته اسدی‌فرد، برخی مراکز عضو نیاز به تجهیزات مختلفی برای توسعه ارائه خدمات خود دارند که شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با پرداخت کمک هزینه هایی، به تامین این تجهیزات کمک می کند.

دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف تشکیل شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت از ارائه خدمات آزمایشگاهی در سراسر کشور است به همین دلیل تلاش می کنیم با پرداخت کمک هزینه های مختلف، به توسعه ارائه این خدمات توسط مراکز کمک کنیم.