دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه دریا به منظور آشنایی دانشجویان با نیازهای صنعت دریایی کشور برگزار ‌می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ یکی از صنایع مهم و حیاتی ایران که از شمال و جنوب با دریا همزیستی دارد، صنعت دریایی و صنایع وابسته به این حوزه بیکران خدادادی است.

از مهم ترین نیازهای این صنعت راهبردی در کشور، استفاده از فناوری های نوین و ایده های خلاقانه ای است که می تواند به رونق صنعت دریایی کشور کمک کند. صنعتی که سفره ای بزرگ برای ساحل نشینان و تحصیل کردگان خود پهن کرده است؛ اما روش های سنتی دیگر پاسخگوی مدیریت این صنعت نیست و باید از نسل جوان و ایده های خلاقانه آنها برای تامین نیازهای این بخش استفاده کرد.

در همین راستا ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ارتقای سطح آشنایی دانشجویان رشته های مختلف دریایی با شرایط کاری و صنعتی کشور، دوره‌های آموزشی تخصصی را با همکاری موسسه ردهبندی ایرانیان برنامهریزی و در دانشگاههای دریایی کشور اجرا می کند.

این دوره های آموزشی سال گذشته از ابتدای سال آغاز و تا اسفندماه ادامه داشت، امسال نیز این طرح که زمینه ساز توسعه دانش و فناوری در صنعت دریایی کشور است با همکاری دانشگاه ها اجرایی خواهد شد.

برخی دوره های آموزشی شامل «آشنایی با کنوانسیون‌ها، کدها، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی در زمینه طراحی و عملکرد شناورها» و «برگزاری سمینار تجاری‌سازی، کارآفرینی و توسعه دانش‌بنیان صنایع دریایی» می شود.

این دوره های آموزشی تاکنون در دانشگاه های دریایی کشور مانند دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، خلیج‌فارس بوشهر، شریف، مالک اشتر اصفهان، علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، دریانوردی چابهار و صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شده است.