عصر روز گذشته خورشید گرفتگی کامل در شیلی به طور کامل قابل رصد بود. خورشید گرفتگی کامل حدود ۲.۵ دقیقه طول کشید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از دیلی میل، شب گذشته ده‌ها هزار توریست در شهرها و دهکده‌های شمالی شیلی جمع شدند تا شاهد خورشید گرفتگی کامل باشند.

این رویداد ستاره شناسی به وقت محلی شیلی در ساعت ۱۵:۲۲ دقیقه در جنوب اقیانوس آرام آغاز شد و فقط در جنوب اقیانوس آرام، شیلی و آرژانتین قابل رصد بود. خورشید گرفتگی نخست در شهر لاسرنا در شیلی قابل رصد بود.

اما خورشید گرفتگی کامل در ساعت ۱۶:۳۸ دقیقه به وقت شیلی در شهر لاسرنا اتفاق افتاد و حدود ۲.۵ دقیقه طول کشید. طی خورشیدگرفتگی کامل شهر لاهیگورا به طول کامل در تاریکی فرو رفت.