معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید براینکه خروجی و دستاورد فعالیت شتابدهنده‌های حوزه بیوتکنولوژی، داروهای انسانی و دامی و واکسن ها در آینده درخشان است گفت: این جوانان پس از مدت زمانی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توانند تبدیل به شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری صبح امروز پس از شرکت درمراسم آغاز بکار شتابدهنده زیست فناوری سلامت یاخته که با همراهی عزیزاله شهبازی استاندار البرز و مدیران این استان برگزار گردید در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: خروجی و دستاورد فعالیت شتابدهنده های حوزه بیوتکنولوژی، داروهای انسانی و دامی و واکسن ها در آینده درخشان است و این شرکت دانش بنیان یک نمونه آن است که جوانان خلاق و نوآور در این حوزه ها اقدامات چشمگیری انجام دادند. قطعا این جوانان پس از مدت زمانی با سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانند تبدیل به شرکت دانش بنیان تولید کننده شوند.

وی ادامه داد: معاونت علمی برای مقابله با تحریم ها به خصوص حوزه بیوتکنولوژی برنامه های ویژه ای دارد و به زودی حمایت های قابل توجهی را به تولید واکسن های دام و طیور اختصاص می دهیم. البته اکوسیستم مناسبی برای این حوزه در کشور ایجاد شده است و ایران در حوزه بیوتکنولوژی قدرت نخست در منطقه است. اما این حرکت جدید در حوزه دام و طیور می تواند وابستگی ها را جبران کند و معاونت علمی نیز از سال گذشته در حوزه پروبیوتیک ها برنامه های خود را به صورت جدی پیگیری می کند و به زودی دستاورد آنها مشخص می شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بخش بعدی سخنان خود به بازدید از شرکت «تماد» اشاره کرد و گفت: این شرکت با تولید مواد موثره دارویی کمک زیادی به کشور برای رهایی از وابستگی ها کرده است و باید حمایت از آن ادامه دار باشد. و امروز نیز 8 محصول جدید عمدتا در حوزه مواد موثره دارویی رونمایی شد.

رییس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر حمایت جدی معاونت علمی و فناوری از حوزه بیوتکنولوژی ابراز کرد: با اقدامات انجام شده سعی داریم وابستگی به واردات مواد موثره دارویی کاهش یابد. حدود 600 میلیون دلار واردات مواد دارویی تنها در بخش انسانی در سال انجام می شود که با پیاده سازی پروژه ها در این حوزه 80 تا 90 درصد آن را تولید داخل می کنیم. برای بازدید از شرکت دانش بنیان تولید مواد اولیه در جمع خبرنگاران حاضر شد و بیان کرد: خروجی و دستاورد فعالیت شتابدهنده های حوزه بیوتکنولوژی، داروهای انسانی و دامی و واکسن ها در آینده درخشان است و این شرکت دانش بنیان یک نمونه آن است که جوانان خلاق و نوآور در این حوزه ها اقدامات چشمگیری انجام دادند. قطعا این جوانان پس از مدت زمانی با سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانند تبدیل به شرکت دانش بنیان تولید کننده شوند.

وی ادامه داد: معاونت علمی برای مقابله با تحریم ها به خصوص حوزه بیوتکنولوژی برنامه های ویژه ای دارد و به زودی حمایت های قابل توجهی را به تولید واکسن های دام و طیور اختصاص می دهیم. البته اکوسیستم مناسبی برای این حوزه در کشور ایجاد شده است و ایران در حوزه بیوتکنولوژی قدرت نخست در منطقه است. اما این حرکت جدید در حوزه دام و طیور می تواند وابستگی ها را جبران کند و معاونت علمی نیز از سال گذشته در حوزه پروبیوتیک ها برنامه های خود را به صورت جدی پیگیری می کند و به زودی دستاورد آنها مشخص می شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بخش بعدی سخنان خود به بازدید از شرکت «تماد» اشاره کرد و گفت: این شرکت با تولید مواد موثره دارویی کمک زیادی به کشور برای رهایی از وابستگی ها کرده است و باید حمایت از آن ادامه دار باشد. و امروز نیز 8 محصول جدید عمدتا در حوزه مواد موثره دارویی رونمایی شد.

رییس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر حمایت جدی معاونت علمی و فناوری از حوزه بیوتکنولوژی ابراز کرد: با اقدامات انجام شده سعی داریم وابستگی به واردات مواد موثره دارویی کاهش یابد. حدود 600 میلیون دلار واردات مواد دارویی تنها در بخش انسانی در سال انجام می شود که با پیاده سازی پروژه ها در این حوزه 80 تا 90 درصد آن را تولید داخل می کنیم.


حمایت نرم افزاری و سخت افزاری

در ادامه این مراسم دکتر هومن کاغذیان مدیر عامل شتاب دهنده زیست فناوری فن یاخته گفت:هسته اولیه این شتاب دهنده شرکت دانش بنیان پایا فن یاخته البرز می باشد که در حوزه مواد و تولید فرآورده های بیوتکنولوژیک فعالیت دارد ،از شرکتها و فناوران فعال در زمینه داروهای نو‌ترکیب در پلتفرم های مختلف از جمله تولید فرآوره های درمانی بر اساس سلول های بنیادی و تولید سویه انواع واکسن های مورد نیاز نظام سلامت کشور حمایت نرم افزاری و سخت افزاری می نماید.از ویژگی های منحصر به فرد این شتاب دهنده زیست فناوری سلامت این است که در آن واحد مرکز رشد نیز می باشد لذا ایده هایی که موفق به اتمام فرآیند شتاب دهی می شوند را تا مرحله تهیه مستندات و تولید تا بایو بچ و بچهای مورد نیاز جهت مطالعات بالینی بر اساس الزامات GMP، رهنمون می شود.