صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ششمین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری را منتشر کرد تا گامی برای استفاده از ظرفیت های علمی و فناورانه و سوق دادن آنها به سمت نیازهای کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛  رساله های دکتری یکی از ظرفیت های پژوهشی و تحقیقاتی در کشور هستند که سوق دادن آنها به سمت اولویت های فناورانه کشور می تواند اثربخش باشد. در این راستا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به انتشار فراخوان حمایت از رساله های دکتری کرده است تا از این ظرفیت بالقوه موجود در کشور به درستی استفاده شود.

ششمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری توسط صندوق منتشر شد و پژوهشگران از 31 تیرماه تا 15 مهرماه سال جاری فرصت دارند تا طرح های پژوهشی خود را در سامانه صندوق ثبت کنند. البته در این میان توجه به نکاتی ضروری است.

تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری یکی از موارد مهم در آیین نامه آن است و بر اساس آن تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از 1ساله نباید گذشته باشد. همچنین از موارد دیگری که متقاضیان ثبت نام در فراخوان باید به آن توجه کنند این است که دوره تحصیل آنها در مقطع دکتری نباید طولانی تر از 3 سال شده باشد.

سقف حمایت از هر رساله دکتری 30 میلیون تومان است و هر سال دو بار فراخوان این حمایت توسط صندوق منتشر می شود. قطعا این حمایت می تواند در روند تحقیقاتی ثمر بخش اثر گذار باشد تا رساله های دکتری و پژوهش های آن نیازی فناورانه از کشور را رفع کند. 

متقاضیان برای کسب اصلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنند.