پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد که خلاء حرارت سیستم پیشرانش ماهواره «پارس۱ » با موفقیت تمام مراحل آزمون را پشت سر گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشگران این پژوهشگاه آزمون خلاء حرارت سیستم پیشرانش ماهواره «پارس ۱» را در محفظه خلاء حرارتی مرکز تجمیع، آزمون و یکپارچه‌سازی پژوهشگاه فضایی به اجرا گذاشته و با موفقیت به انجام رساندند.

حامد زینی‌وند سرپرست گروه پژوهشی مهندسی سامانه‌های حمل و نقل فضایی، پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، درباره این تست اظهار داشت: طی آزمون خلاء حرارت سیستم پیشرانش ماهواره پارس ۱، چهار سیکل حرارتی در شرایط خلاء انجام شد که ضمن اندازه‌گیری نشتی سیستم در شرایط خلاء و عملکرد تراسترها در محدوده دمای ۲۰- درجه تا ۵۵+ درجه سانتیگراد انجام شد و زیرسامانه، عملکرد قابل قبولی را به اجرا گذاشت و با انجام این تست، اطمینان حاصل شد که سامانه در شرایط محیطی فضایی نیز عملکرد موفقی خواهد داشت.

وی افزود: سیستم پیشرانش ماهواره پارس ۱ در جهت اصلاح مدار ماهواره در چرخه عمر ماهواره در مدار عمل می‌کند و باعث می‌شود طول عمر ماهواره به صورت قابل توجهی افزایش یابد.

کل سامانه ماهواره پارس ۱ در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره تعریف شده و در حال اجرا است که سیستم پیشرانش آن به پژوهشکده حمل و نقل فضایی سپرده شده است.