رییس مرکز شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه برخی تجهیزات آزمایشگاهی به جا و درست مورد استفاده قرار نمی گیرند، گفت: با تلاش شبکه، این تجهیزات بهینه سازی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، رضا اسدی‌فرد رییس مرکز شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری درباره بهینه سازی تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌ها، تصریح کرد: برخی تجهیزات آزمایشگاهی در کشور هستند که بلااستفاده مانده اند یا اینکه از تمام ظرفیت آنها استفاده نمی شود. به همین دلیل نیاز است که این تجهیزات بهینه سازی شود.

وی افزود: بهینه سازی تجهیزات آزمایشگاهی یکی از مهم ترین خدماتی است که توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اعضای شبکه ارائه می شود.

به گفته اسدی‌فرد، گاهی تجهیزات آزمایشگاهی به دلیل برخی مشکلات و نقایص موجود، سالها بلااستفاده می مانند، در حالیکه با یک تعمیر ساده می توان از این دستگاه ها استفاده مجدد و بهینه کرد.

وی همچنین تصریح کرد: این کار هم هزینه های آزمایشگاه ها را کاهش می دهد و هم اینکه از هدر رفت منابع و تجیهزات داخلی جلوگیری می کند.