ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۱۳ مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان، دچار اختلال می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید آل اسحاق، دکتر حسابی (مارلیک)، پیروزی، هجرت، قدس، شهید دستغیب، آزادگان، شهدای چیتگر، استقلال درحال انجام است و در مراکز مخابراتی شهید اکبری، آیت اله کاشانی، اشرفی اصفهانی و امامت از فردا آغاز می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش شماره های ۷۷۰۰، ۷۷۰۱، ۷۷۳۰، ۷۷۳۱ در محدوده بلوار بهار، سازمان آب، مجتمع ولی عصر و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۶۵۳۹، ۳۹۶۱ در محدوه این مرکز به مدت ۷۲ ساعت و در مراکز مخابراتی پیروزی، هجرت و قدس به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵، ۲۶۸۵ در محدوده خیابان زبردست، کوچه الفت، خجسته و در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های ۸۸۵۰ الی ۸۸۵۴، ۸۸۷۳ الی ۸۸۷۶، ۸۸۱۷، ۸۸۴۹، ۸۶۰۲، ۸۶۰۳ در محدوده خیابان های شریعتی، شهید قندی، شهید اشراقی و شهروردی شمالی از امروز دچار اختلال می شود.

در مرکز مخابرات شهدای چیتگر با پیش شماره های ۴۴۱۸، ۴۴۱۹، ۴۴۵۸، ۴۴۹۲ در محدوده ویلا شهر، پنجاه و سوم، انصار، اتوبان شهید لشگری و در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۵، ۲۲۰۱ الی ۲۲۰۵، ۲۶۲۰ الی ۲۶۲۳ در محدوده خیابان های ولی عصر، مقدس اردبیلی نیز ارتباط تلفنی مشترکان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۱۹۰، ۱۸۴، ۱۳۱، بلوار پروین و در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی با پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۴۹۵، ۴۴۹۶ در محدوده خیابان های پیامبر غربی، آیت اله کاشانی، شاهین جنوبی، بلوار مطهری از فردا به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی با پیش شماره های ۳۳۰۵ الی ۳۳۱۰، ۳۳۱۶، ۳۳۱۷ در محدوده خیابان های اکبر پورعبدی، رضایی تاجری، نادمی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال مواجه می شود.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات امامت از ساعت ۲۴ فردا ۲۳ مردادماه به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.