عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به پیش بینی جهانی از دستیابی به کامپیوترهای کوانتومی تا پایان سال ۲۰۳۵ و تدوین نقشه راه فناوری‌های کوانتومی در ایران خبر داد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ترانه اقلیدس با اشاره به جلسه اخیر پژوهشگاه ICT پیرامون تدوین نقشه راه فناوری‌های کوانتومی، تمرکز بر رمزنگاری پساکوانتومی را کمکی به هموار شدن مسیر این فناوری عنوان کرد.

وی در خصوص ضرورت پژوهش پیرامون رمزنگاری کوانتومی و پساکوانتومی و ورود پژوهشگاه ICT به این فناوری جهت تدوین نقشه راه، اظهار داشت: طبق آنچه در سراسر دنیا قابل مشاهده است، پیش‌بینی می‌شود که آینده متعلق به فناوری کوانتومی باشد و در نتیجه ما مجبور به تبدیل رمزنگاری کلاسیک به رمزنگاری کوانتومی شده‌ایم.

اقلیدس گفت: با توجه به مطالعات به دست آمده و پیش‌بینی سازمان NIC مبنی بر دستیابی به کامپیوترهای کوانتومی تا حدود پایان سال ۲۰۳۵، به نظر می‌رسد دستاوردهای کوانتومی برای جامعه ایران در آینده دورتر از ۱۵ سال باشد. زیرا کشورهای دیگر که این زمان را برای اجرای کامپیوترهای کوانتومی پیش‌بینی کرده‌اند، پیشینه تحقیقاتی بیشتری دارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به جلسه مشترک اخیر پژوهشگاه ICT با برخی از اساتید دانشگاهی گفت: طبق آنچه در مطالعات و پژوهش‌ها مشاهده می‌شود، رمزنگاری پساکوانتومی بسیار قابل دسترس‌تر از رمزنگاری کوانتومی است. زیرا با توجه به کار با الگوریتم‌ها، ما در شرایط فعلی به کامپیوترهای کوانتومی نیاز نداریم و الگوریتم‌های کوانتومی ارائه شده، قادر به محاسبه هستند. 

به گفته این استاد دانشگاه، علاقه‌مندان و نخبگان حوزه مخابرات، پیرامون رمزنگاری پساکوانتومی خیلی بهتر می‌توانند به ابعاد عملیاتی بیاندیشند. زیرا با کامپیوترهای کلاسیک فعلی می‌توان کار را پیش برد.  

وی ادامه داد: در حقیقت بستری که از رمزنگاری کلاسیک ایجاد شده و در حال استفاده است، می‌تواند برای ایجاد رمزنگاری پساکوانتومی، ابزار مناسب و در دسترسی باشد، به طوریکه خودش بهانه‌ای شده تا علم رمزنگاری به سمت رمزنگاری پساکوانتومی برود و به تدریج، استفاده از شیوه کلاسیک، مقدمه‌ای برای امن بودن اطلاعات را فراهم کند. 

اقلیدس با اشاره به دلیل اهمیت استفاده از رمزنگاری پساکوانتومی در شرایط کنونی، گفت: این فناوری هم از نظر امنیت و هم به لحاظ سرعت و همچنین در دسترس بودن آن، به خصوص در شرایطی که تحریم‌ها فناوری‌های زیادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌تواند مسیر دستیابی به دانش رمزنگاری کوانتومی و در نهایت ایجاد کامپیوترهایی از این جنس را هموار کند.  

عضو هیئت علمی پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: بررسی فناوری کوانتومی به منظور آمادگی برای برخورداری از آن امری مورد نیاز است. اما مساله مهمتر این است که از الگوریتم‌های پساکوانتومی غافل نشویم و آن را اولویت قرار دهیم.