تشویق و ترغیب محققان برای دستیابی به خودکفایی و بومی سازی تجهیزات درحوزه علوم شناختی و نیز گسترش دانش توسط ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری شد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،تمرکز بر تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و همچنین تجهیز آزمایشگاه ها و آماده سازی ابزارها و زیرساخت های مورد نیاز حوزه علوم شناختی در مراکز علمی و تخصصی یکی از وظایف اصلی ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و این امر به عنوان یک اولویت در راهبرد این ستاد جایگاه ویژه ای دارد.

کارشناسان گروه پژوهش این ستاد همواره تلاش می کنند با حمایت از تولید تجهیزات داخلی و محصولات شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم شناختی و با توجه به سیاست های کلی ستاد، بازدیدها، تعاملات و جلسات متعددی با شرکت های مختلف برگزار کنند تا بدین وسیله علاوه بر شناسایی پتانسیل شرکت های موجود، نیاز محققان داخل کشور به برخی از تجهیزات حوزه علوم شناختی را مرتفع سازند.

ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این رهگذر تلاش می کند از یک سو سیاست تشویق وترغیب محققان ومتخصصان برای دستیابی به خودکفایی و بومی سازی تجهیزات درحوزه علوم شناختی را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد و از طرف دیگر دانش علوم شناختی در مراکز علمی و دانشگاهی توسعه و گسترش یابد.

در همین راستا با حمایت های ستاد در سال های گذشته و با تعاملی که با بیش از بیست  شرکت فعال در حوزه علوم شناختی انجام شد، تاکنون سیزده مرکز درمانی و دانشگاهی به دستگاهها و تجهیزات پیشرفته از جمله سیستم ثبت فعالیت های الکتریکی مغز (الکتروانسفالوگرام) 64 کاناله، سیستم رهگیر چشمی، دستگاه طیف‌نگاری کارکردی فروسرخ نزدیک، و سیستم تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مجهز شده اند.

این امر سبب خواهد شد تا با کمک به ارتقای امنیت ملی کشورمان با استفاده از علوم وفناوری‌های شناختی درعرصه‌های ملی وبین‌المللی، بسیاری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرح های تحقیقاتی و علمی در داخل کشور ساخته و تامین شده و تلاش های وسیعی با هدف کاهش وابستگی ها و صرفه جویی های ارزی در این زمینه انجام شود.