اگر چه بسیاری از مردم فکر می کنند مدار گردش سیاره ها عموما دایره ای شکل است، اما در اکثر موارد این مدارها بیضی شکل هستند و به تازگی مداری تخم مرغ شکل نیز شناسایی شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  به نقل از نیواطلس، بررسی های ناسا نشان می دهد سیاره HR ۵۱۸۳ که یک سیاره غول پیکر گازی شکل است، مدار گردشی منحصر به فرد به دور ستاره خود دارد که به شکل محیط یک تخم مرغ است.

HR ۵۱۸۳ که جرم آن سه برابر خورشید است، هر ۴۵ تا ۱۰۰ سال یک بار به دور ستاره خود می گردد و علت این تفاوت زیاد هم شکل منحصر به فرد تخم مرغی شکل مدار گردش آن است. سیاره یادشده در مواقعی به ستاره خود بسیار نزدیک شده و گاهی نیز بسیار از آن دور می شود.

بررسی های ناسا نشان می دهد تا به حال سیاره ای با این نوع مدار گردش منحصر به فرد در جهان شناسایی نشده است. محققان هنوز نمی دانند علت این پدیده چیست، اما بر این باورند که وجود یک سیاره ناشناخته مشابه با جرمی نزدیک به HR ۵۱۸۳ باعث تاثیرگذاری شدید بر مدار حرکت آن شده است.