مرکز فناوری‌های راهبردی همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از کسب و کارهای حوزه زیست شناسی مصنوعی به گسترش و ورود محصولات این حوزه به بازار سرعت می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  زیست شناسی مصنوعی از حوزه های نوظهور است که در مباحث اخیر همگرایی فناوری به آن پرداخته می شود. با توجه به نوپا بودن آن اگر همگام با سایر کشورها در این حوزه ورود کنیم قطعا آینده روشنی پیش روی کسب و کارهای این حوزه قرار می گیرد.

از این رو مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای گسترش و توسعه آن اقداماتی را انجام داده است. این مرکز مطالعه‌ای جامع در مورد چیستی و چرایی این حوزه، فناوری‏های توانمند ساز، وضعیت مقالات و انتشارات و همچنین کاربردها و پتانسیل‏های آن انجام داده است.

به گفته علی محمد سلطانی رییس مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این حوزه از نقاط دیگر همگرایی و تلفیقی از زیست فناوری و زیست شناسی است. این حوزه نوظهور قطعا کاربردهای زیادی در بازار آینده دارد و محصولات متنوعی از آن وارد بازار می شود. در ایران نیز محققان مراکز دانشگاهی روی این حوزه مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر بر اساس مطالعات انجام شده نیازها برای ایجاد این صنعت در کشور مشخص شده است. به زودی نیز با همراهی ستاد زیست فناوری فراخوانی را در این حوزه منتشر می کنیم تا کسب و کارهایی که توانایی تولید محصول برای ورود به بازار داخلی یا خارجی را در این حوزه دارند حمایت کنیم.