گروهی از دانشمندان سعی دارند با تولید تومورهای سرطانی در بافت های بدن انسان در آزمایشگاه، دلیل ایجاد سرطان را پیدا کنند و به این ترتیب این بیماری را در مراحل اولیه درمان کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از پرس اسوسیشن، گروهی از دانشمندان تصمیم دارند با خلق فرآیند پیدایش تومور در بافت انسانی در آزمایشگاه از وقوع سرطان جلوگیری کنند.

این گروه تحقیقاتی امیدوار است در آینده به جای درمان های پر هزینه برای مقابله با سرطان در مراحل پیشرفته ، با روشی سریع و کم هزینه آنها را در مراحل ابتدایی ظهور درمان کند.

 آنها در حقیقت سعی دارند با ایجاد یک آزمایشگاه زنده از بافت های بدن انسان، یک تومور سرطانی به وجود بیاورند و به این ترتیب به درک بهتری از دلیل اصلی ایجاد آن دست یابند و در نهایت از به وجود آمدن سرطان در بدن انسان ها جلوگیری کنند.

دانشمندان تا کنون درباره دستیابی به سلول های بدن فردی با ریسک بالای ابتلا به سرطان و بازتولید آن با استفاده از پرینتر سه بعدی تحقیقاتی انجام داده اند.  هدف از این کار آزمایش شرایطی است که به ایجاد سرطان منجر می شود.

 آنها همچنین امیدوارند آزمایش هایی ابداع کنند که چند سلول سرطانی را ردیابی کنند و با استفاده از فناوری تصویربرداری  سلول هایی را شنایایی کنند که بیش از بقیه خطرناک هستند و به این ترتیب از تشخیص اشتباه در بیماران اجتناب کنند.

در این تیم تحقیقاتی  کارشناسان مرکز تحقیقات سرطان انگلیس، دانشگاه استنفورد، دانشگاه کمبریج، کالج لندن و دانشگاه منچستر  حضور دارند.