محققان آزمایش خونی ابداع کرده اند که با ردیابی آنتی بادی های تولیدشده برای مقابله با آنتی ژن تومورهای سرطانی، می تواند نشانگرهای سرطان سینه را ۵ سال زودتر از نشانه های بالینی شناسایی کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از پرس اسوسیشن، یک آزمایش خون ساده می تواند سرطان سینه را ۵ سال زودتر از بروز نشانه های بالینی بیماری شناسایی کند.

محققان مشغول ابداع آزمایشی هستند که  واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به مواد تولید شده توسط سلول های تومور را شناسایی می کند.

سلول های سرطانی نوعی پروتئین به نام آنتی ژن می سازند که سبب می شود بدن به طور خودکار برای مقابله با آنها آنتی بادی بسازد.

درهمین راستا محققان دانشگاه ناتینگهام متوجه شده اند آنتی‌ژن های مرتبط با تومورها نشانگرهای قابل قبولی برای ردیابی سرطان هستند. آنها پنل هایی از تومورهای مرتبط با آنتی ژن ها را ابداع کردند که با سرطان سینه ارتباط داشت. هدف محققان آن بود که مشخص شود آیا در نمونه خون های دریافتی از بیماران آیا آنتی بادی های خودکار در برابر آنتی ژن ها وجود دارد یا خیر.

به گفته آنان وجود آنتی بادی ها در برابر آنتی ژن های مربوط به تومور سرطانی را می توان ۵ سال زودتر از ظهور نشانه های بالینی تومور در بدن بیماران ردیابی کرد.

در یک تحقیق اولیه در دانشکده پزشکی دانشگاه ناتینگهام، نمونه خون ۹۰ بیمار مبتلا به سرطان سینه جمع آوری شد. آنها با نمونه خون های مربوط به گروه کنترل شامل ۹۰ بیمار سالم  مقایسه شد.

جزئیات این تحقیق آزمایشی روی افراد و سلول ها در کنفرانس ملی تحقیقات سرطانی در گلاسگو اعلام شد.

نتایج این آزمایش نشان داد سرطان سینه دارای آنتی بادی هایی در برابر پنلی از تومورهای حاوی آنتی ژن است. در حقیقت پژوهشگران توانستند با شناسایی  این آنتی بادی ها در خون ، سرطان را با دقت قابل قبولی شناسایی کنند.