آپدیت جدید سیستم اتوپایلوت تسلا قابلیت شناسایی مخروط های ترافیکی را افزوده است. به این ترتیب خودرو به طور خودکار تغییر لاین می دهد تا از مسیر ساخت و ساز دور شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از انگجت،  سیستم اتوپایلوت تسلا  می تواند خودروهای دیگر جاده را شناسایی کند. اما علاوه بر خودروهای دیگر، رانندگان باید هنگام تردد نگران مخروط های ترافیکی باشند که در جاده قرار داده می شوند و نشانگر خطر یا انجام عملیات هستند.  

درهمین راستا آپدیت سیستم اتوپایلوت تسلا به خودروهای الکتریکی کمک می کند این مخروط را شناسایی کنند. اگر خودرو در وضعیت اتوپایلوت باشد، سیستم با مشاهده این مخروط ها  لاین حرکتی خود را تغییر می دهد تا از محل ساخت و ساز دور شود و با آنها برخورد نکند. 

البته برخی کاربران هشدار داده اند سیستم  مذکور همیشه مخروط های ترافیکی را شناسایی نمی کند و این امر احتمالا خطر ساز می شود. البته تسلا به رانندگان خود هشدار داده باید همیشه مراقب باشند.

ارائه این ویژگی اهمیت زیادی دارد و در حقیقت یکی از گام ها در مسیر خودران کردن خودرو در آینده است.