محققان با بررسی یک آدامس باستانی کد ژنتیک کامل یک زن را کشف کرده اند که ۵۷۰۰ سال قبل می زیسته است. آنها با تحلیل دی ان ای تصویری از ظاهر او را نیز ساختند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  به نقل از تلگراف، محققان با آزمایش یک تکه آدامس باستانی که از درخت توس تهیه شده بوده،  کد کامل ژنتیک یک زن عصر حجر را کشف کرده اند. حدود ۷۶۰ هزار سال قبل، انسان های نخستین با جوشاندن پوست بدنه درخت توس نوعی چسب می ساختند که از آن برای چسباندن دسته های چوبی به ابزارهای سنگی نیز استفاده می شد. به گفته کارشناسان انسان های اولیه برای درمان دندان درد یا بیماری های دیگر پوست بدنه درخت توس را می جویدند.

این نخستین باری است که محققان بدون دسترسی به قطعه ای از بدن فرد در گذشته، کد ژنتیک او را کشف می کنند.

 به این ترتیب با کمک یک تکه آدامس باستانی محققان تصویری از زنی را ساختند که ۵۷۰۰ سال قبل زندگی می کرد.

محققان با بررسی این تکه آدامس جویده شده خاکستری دی ان ای را کشف کردند که نشان می داد صاحب آن موها و پوستی تیره و چشمانی آبی داشته است. همچنین مشخص شد این زن جوان اردک و فندق خورده بوده است.

این آدامس در جزیره لولاند واقع در جنوب دانمارک کشف شده است. محققان این زن عصر حجر را که ظاهر آن تفاوت زیادی با ساکنان فعلی دانمارک دارد، لولا نامگذاری کرده اند.تحلیل دی ان ای نشان داد زن جوان از اقوام شکارچی مرکز اروپا بوده است.

هانس شرودر از دانشگاه کپنهاگن می گوید: برایمان بسیار جالب بودکه بدون وجود استخوان توانستیم دی ان ای کامل یک انسان را بیابیم.

این تحقیق در نشریه Nature Communications منتشر شده است. محققان همچنین با بررسی این آدامس دی ان ای باکتریایی نیز کشف کردند.