نتایج بررسی های جدید محققان دانشگاه راچستر نشان می دهد که چگونه رادیوتراپی با هدف درمان بیماری سرطان در عمل به سلولهای مغز انسان آسیب می زند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از نیواطلس، رادیوتراپی اگر چه به نابودی تومورهای سرطانی کمک می کند، اما می تواند توانایی های شناختی بیماران را نیز تضعیف کند و زندگی این افراد را دچار چالش کند.

کشف نحوه آسیب زدن رادیوتراپی به توانایی های شناختی انسان به محققان کمک می کند تا از مغز بهتر در برابر چنین آسیب هایی حفاظت کنند و بتوانند درمان بیماری سرطان را به شکلی دقیق تر انجام دهند.

هر سال تنها در امریکا نزدیک به ۲۵ هزار نفر دچار تومورهای مغزی و مجبور به رادیوتراپی می شوند. اما ۸۰ درصد از این بیماران به همین علت توانایی های شناختی مغزی خود را تا حدی از دست می دهند.

بر همین اساس رادیوتراپی منجر به فعال شدن برخی سلول های ایمنی مغز موسوم به میکروگلیا می شود.

این فعالیت به علت نابود کردن سیناپس هایی که نورون ها را به هم وصل می کند، به سلامت مغز آسیب می زند. فعالیت یادشده همچنین تداوم عملکرد صحیح برخی غشای مهم مغز که فعالیت صحیح سلسله اعصاب مغزی را تضمین می کند، ناممکن می کند.

پژوهشگران امیدوارند با پی بردن به اختلالات ناشی از رادیوتراپی بتوانند راهی برای جلوگیری از وقوع این مشکل بیابند.