فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور گسترش تعاملات علمی، از دانشجویان دوره دکتری و اعضای هیئت علمی برای شرکت در دوره‌های معتبر مطالعاتی خارج از کشور حمایت می‌کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ایجاد ارتباط علمی مفید میان پژوهشگران ایرانی و دانشمندان دیگر کشورها می‌تواند در توسعه علمی کشور موثر باشد. در این راستا، فدراسیون سرآمدان علمی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) برای شرکت در دوره‌های مطالعاتی نزد افراد معتبر خارج از کشور حمایت می‌کند. این برنامه با هدف افزایش تعاملات علمی و حضور محققان در مراکز علمی معتبر نزد افراد معتبر و سرآمد جهانی اجرا می‌شود.

 شرایط دریافت حمایت

پژوهشگران و محققانی که خواهان برخورداری از این حمایت هستند، باید دارای شاخصه‌های علمی قابل قبولی باشند. همچنین آنها باید از یکی از چهره‌های علمی شاخص خارج از کشور دعوت نامه دریافت کنند. ارسال کنندگان دعوت نامه برای محققان ایرانی به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه الف، برندگان جوایز معتبری، نظیر: نوبل، کاولی، فیلدز، مصطفی(ص) و.... می‌باشند. گروه ب، افردی هستند که حداقل 2 مقاله در معتبرترین نشریات جهانی ( به تایید فدراسیون سرآمدان علمی) منتشر کرده باشند.

افراد گروه ج نیز باید حداقل 15 مقاله در نشریات متعلق به گروه ب ( از نظر اعتبار) منتشر کرده باشند.

نشریات مورد قبول

فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دراین‌باره می‌گوید: « ضروری است محققان متقاضی دقت کنند، نشریات گروه الف فقط به 2 نشریه Nature و Science  گفته می‌شود و سایر نشریات انتشارات نیچر شامل این گروه نمی‌شوند. نشریه‌ای مانند Nature Genetic در گروه ب و Nature Biotecnology در گروه ج قرار دارند. یا نشریه Scientific Reports با وجود اینکه از زیر مجموعه انتشارات نیچر می‌باشد شامل هیچ کدام از این گروه‌ها نمی‌شود».

مبلغ حمایت

بسته به اینکه این دوره مطالعاتی نزد چه کسی سپری شود و شخص فرستنده دعوت نامه از چه جایگاه علمی در جهان برخوردار باشد، مبلغ حمایت تخصیص یافته نیز فرق می‌کند. مبلغ پرداخت شده از 7 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال در ماه متغییر است.

 50% این تشویقی‌ها قبل ازاعزام و مابقی نیز بعد از برگشت و ارائه گزارش، پرداخت خواهد شد.این حمایت‌ها حداکثر برای یک سال، قابل پرداخت است.