حمایت از طرح‌های پژوهشی محققان و پژوهشگران در حوزه‌های علمی توسعه و گسترش دانش در سطح کشور را به همراه دارد. با توجه به این موضوع ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دوازدهمین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی خود را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه  خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در این فراخوان حمایت ازطرح‌های پژوهشی «طراحی برنامه‌های پرورش کارکردهای اجرایی» اولویت است. بنابراین علاقمندان برای دریافت حمایت می‌توانند طرح‌های پژوهشی خود در این حوزه را از 19 بهمن ماه تا 19 اسفندماه سال جاری در سایت ستاد بارگذاری کنند. طرح‌های پذیرفته شده در این فراخوان توسط ستاد و سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود.

اما نرم افزار کاربردی، بسته‌های مداد-کاغذی، کتاب و بازی‌های کارتی، تخته‌ای، حرکتی، استراتژیک (مانند بازی فکری، پازل‌های فضایی، بازی‌های منطقی، استدلالی) قالب‌هایی است که طراحی طرح‌ها بر اساس آنها می‌تواند انجام شود. همچنین بسته‌های «طراحی برنامه‌های پرورش کارکردهای اجرایی» باید در یکی از محیط‌ها در دوره پیش دبستان،مدرسه، خانه، فرهنگسراها و سرای محله‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد.

افزایش آگاهی کودکان از فرآیندها و مهارت‌های اجرایی و تمرین و تقویت فرآیندها و مهارت‌های اجرایی هدف حمایت از بسته‌های پرورش کارکردهای اجرایی است.

در این فراخوان برای سازمان‌دهی برنامه‌های پرورش کارکردهای اجرایی یک رویکرد کل گرایانه اتخاذ شده است که بر یافته‌های مفهومی و تجربی بسیاری از پژوهش‌ها مبتنی است. پس از پژوهشگران در طراحی برنامه‌های پرورش کارکردهای اجرایی در هر یک از گروه‌های سنی پنجگانه، به حیطه‌های ادراک، شناخت، هیجان و عمل باید توجه داشته باشند.