ماهواره سیاره یاب سازمان فضایی اروپا برای نخستین بار از یک ستاره عکس گرفت. البته این عکس به عمد تار ثبت شده تا دقیق تر باشد.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از دیجیتال ترندز، ماهواره سیاره یاب جدید سازمان فضایی اروپا (CHEOPS) برای نخستین بار از ستاره‌ای عکس گرفته است.

این ماهواره برای رصد سیاره‌های خارج از منظومه شمسی در دسامبر ۲۰۱۹ به فضا پرتاب و هفته گذشته پوشش دوربین آن برداشته شد. اکنون نیز ماهواره مذکور تصویربرداری از ستاره‌های دوردست را برای رصد نشانه‌هایی از سیاراتی که دورشان مدار می‌زند، آغاز کرده است.

ویلی بنز استاد ستاره شناسی در دانشگاه برن و محقق ارشد این پژوهش می‌گوید: نخستین تصاویری که روی نمایشگر ظاهر می‌شدند برای ما اهمیت زیادی داشتند زیرا نشان می‌دادند وضعیت بصری تلسکوپ مناسب است. هنگامیکه نخستین تصویر از ستارگان ظاهر شد، به سرعت متوجه شدیم که تلسکوپ در وضعیت مناسبی است.

تصویر ثبت شده توسط تلسکوپ اندکی تار است البته این امر به دلیل اشتباه نیست. تلسکوپ به طور عمدی روی ستاره تمرکز نکرده است. این امر سب می‌شود تصویر دقیق‌تر باشد زیرا نور از منابع دیگر مانند ستاره‌ها روی پیکسل‌های بیشتری گسترده می‌شود.

اکنون که قابلیت عکسبرداری ماهواره CHEOPS تائید شد در ۲ ماه آینده آزمایش‌های بیشتری برای بررسی عملکرد سیستم‌های آن انجام می‌شود.