بر اساس آمار سال 2018 میلادی «سازمان بین‌المللی مهاجرت» بیش از 257 میلیون و 700 هزار نفر از مردم در سراسر دنیا مهاجر هستند، به این معنی که خارج از کشور محل تولد خود زندگی می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و  نوآوری، بر اساس آمار سال 2018 میلادی «سازمان بین‌المللی مهاجرت» بیش از 257 میلیون و 700 هزار نفر از مردم در سراسر دنیا مهاجر هستند، به این معنی که خارج از کشور محل تولد خود زندگی می‌کنند.

نکته حائز توجه این که نیمی  از کل مهاجران دنیا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته مهاجرت کرده‌اند و مابقی مهاجرت‌های انجام شده بین کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است.

آن‌طوری که پرویز کرمی مشاور علمی و فناوری رییس جمهوری می‌گوید، در کتاب «جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و  تحصیلکردگان» آمده است؛ 35 درصد کل مهاجران دنیا را مهاجران با مهارت و یا تخصص بالا و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی تشکیل می‌دهند که حاکی از سهم بالای این دسته از مهاجران است.

ایران جزو 20 کشور اول «تعداد افراد دارای برنامه مهاجرت» نیست

سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: با روند جهانی میل به مهاجرت‌های بین‌المللی، تمایل به مهاجرت در میان ایرانیان نیز سیر صعودی یافته است. در پژوهشی که «موسسه گالوپ» در سال 2015 در مورد «میل به مهاجرت و آماده شدن برای مهاجرت» انجام شده است، ایران در رتبه بندی میان 20 کشور با بالاترین میل به مهاجرت در میان اتباع آن‌ها در رتبه نهم قرار دارد.

کرمی با بیان این که تعداد افراد کمی از تعداد کل افرادی که تمایل به مهاجرت داشته‌اند افزود: بر اساس این گزارش یک میلیون و 800 هزار نفر از ایرانیان ابراز علاقه و تمایل به مهاجرت داشته‌اند، در حالی از این تعداد صرفا 400 هزار نفر اعلام کرده‌اند که برای مهاجرت برنامه مشخصی داشته و یا در حال آماده شدن برای مهاجرت هستند.

در کتاب «جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و  تحصیلکردگان» نوشته شده: کشور ایران با در نظر گرفتن شاخص تعداد افراد دارای برنامه مهاجرت نسبت به کل جمعیت کشور در میان 20 کشور برتر این شاخص قرار ندارد.

دستیابی به رفاه، امنیت و آینده برتر بیشترین علت مهاجرت جوانان ایرانی

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: در مطالعه پیمایشی که در سال 1395- 1396 در میان بیش از 410 هزار نفر از دانشجویان و تحصیل کردگان ایرانی خارج از کشور توسط «پِژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه شریف» و «موسسه مطالعات جمعیتی» انجام شده است، اهمیت عوامل مختلف آموزشی پِژوهشی، کاری اشتغال، سیاسی اجتماعی، فرهنگی – رفاهی، موثر بر خروج از کشور و بازگشت آن‌ها به داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

کرمی با تاکید بر این که عواملی موثر بسیاری در موضوع مهاجرت وجود دارد توضیح داد: بر اساس مطالعات صورت گرفته که در کتاب مذکور به آن اشاره شده است، از میان عوامل آموزشی پژوهشی: کیفیت دوره‌های آموزشی پژوهشی، از میان عوامل شخصی – خانوادگی: میل به داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کاری خارج از کشور، از میان عوامل فرهنگی اجتماعی: نظم و قانون‌مداری و همزیستی اجتماعی و از میان عوامل اجتماعی – سیاسی: امنیت و آرامش اجتماعی مهم‌ترین عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و تحصیل کردگان ایرانی بوده است.

کرمی همچنین افزود: در پژوهش دیگری که توسط «مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان انجام شده است در پاسخ به این سوال «علت مهاجرت برخی از جوانان را چه می‌دانید؟»، پاسخ دهندگان دستیابی به رفاه، امنیت و آینده برتر را بیشترین علت مهاجرت جوانان دانسته‌اند. پس از آن به ترتیب 22.4 درصد آزادی، 14.1 درصد اشتغال، 11 درصد تحصیل و 7.2 درصد فرهنگ برتر را علت علاقه‌مندی برخی از جوانان به مهاجرت دانسته‌اند.

منابع:

موسسه گالوپ - 2015

سازمان بین‌المللی مهاجرت – 2018

«پِژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه شریف» و «موسسه مطالعات جمعیتی»

بر گرفته از کتاب: « جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیلکردگان»