کاوشگر سولار اوربیتر که در ماه فوریه به فضا پرتاب شد، طی روزهای آینده از کنار یک ستاره دنباله دار گذر می کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از دیلی میل، کاوشگر «سولار اوربیتر» متعلق به سازمان فضایی اروپا چند روز آینده از کنار ستاره دنباله دار «اطلس» می گذرد.

محققان ۴ ابزار این کاوشگر را روشن کرده اند تا از این موقعیت بهره گیرند و ستاره دنباله دار مذکور را رصد کنند. البته گذر این ابزار از کناره ستاره دنباله دار از قبل برنامه ریزی نشده بود.

سولار اوربیتر اطلاعات درباره دنباله های جداگانه این ستاره را جمع آوری می کند که شامل گردو غبار و ذرات باردار هستند. در نتیجه تابش اشعه های خورشیدی، این دنباله ها به آرامی تبخیر می شوند.

کاوشگر مذکور از فاصله ۴۴ میلیون کیلومتری هسته ستاره دنباله دار  می گذرد. به گفته محققان کاوشگر مذکور در تاریخ ۳۱ می و اول ژوئن (۱۱ و ۱۲ خرداد) از کنار دنباله یونی و در ۶ ژوئن (۱۷ خرداد) از کنار دنباله گردوغبار این ستاره دنباله دار گذر می کند.

سولار اوربیتر در ماه فوریه ۲۰۲۰ به فضا پرتاب شد و هدف آن مطالعه خورشید از فاصله نزدیک است.