یک ماهواره ناسا سیاره ای رصد و یک رکورد جدید ثبت کرده است. این کوچکترین ماهواره جهان است که سیاره ای خارج منظومه شمسی ردیابی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از دیجیتال ترندز،  یک ماهواره  ناسا به نام ASTERIA ، رکورد جدیدی ثبت کرده و کوچکترین ماهواره جهان است که یک سیاره خارج از منظومه شمسی را رصد کرده است. این ماهواره به اندازه یک کیف دستی است.

 این ماهواره سیاره۵۵ Cancri e را خارج از منظومه شمسی رصد کرده که اندازه آن ۲ برابر زمین است. به دلیل فاصله نزدیک سیاره مذکور تا ستاره اش، سطح آن داغ است.

محققان پیش از این می دانستند یک سیاره در این موقعیت مکانی از فضا وجود دارد، بنابراین با استفاده از ماهواره ASTERIA در جستجوی آن بودند. از سوی دیگر این ماموریت راهی برای آزمایش قابلیت های ماهواره کوچک بود و محققان تصور نمی کردند ابزار مذکور واقعا بتواند سیاره را ردیابی کند.

با این وجود ماهواره مذکور توانست سیاره را رصد کند. مری ناپ محقق ارشد پروژه ASTERIA در رصد خانه Haystackدانشگاه MITمی گوید: در این ماموریت یک هدف سخت را در نظر گرفتیم و با استفاده از یک تلسکوپ کوچک که حتی برای ردیابی های علمی ارتقا نیافته بود، آن را جستجو کردیم. جالب آنکه توانستیم سیاره را ردیابی کنیم. 

او در ادامه افزود: تصور می کنم این پژوهش نشان می دهد ماهواره کوچک ASTERIA می تواند به علم ستاره شناسی کمک می کند.

جالب آنکه ASTERIA یک ابزار علمی نبود. هدف از ساخت این ماهواره نمایش فناوری ها و قابلیت های یک ماهواره کوچک بود که می تواند در فاصله ای تعیین شده برای مدتی طولانی باقی بماند. درهمین راستا قرار بود ماموریت ماهواره  ۹۰ روزه باشد. اما ماموریت مذکور ادامه یافت و ماهواره کوچک توانست با استفاده از روش ترانزیت سیاره خارج از منظومه شمسی را رصد کند. 

در روش ترانزیت نخست درخشش یک ستاره دوردست رصد می شود. اگر این درخشش در فواصل مشخصی کم و زیاد شود، محققان  متوجه می شوند احتمالا سیاره ای دور آن مدار می زند.