جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان متوسطه دوره اول و دوم سه شنبه ٢٠ خرداد ۹۹ شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه‌های آموزش و چهار در قالب مدرسه تلویزیون برای روز سه شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩

از ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس کاروفناوری پایه ٧

از ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس فرهنگ و هنر پایه ٩

از ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس ریاضی پایه ٩

از ساعت ١٣:٠۵ تا ۱۳:٣۵ درس مطالعات پایه ٩

متوسطه دوم

از ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس عربی زبان قران ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه چهار سیما

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢٠ استاندارد قنادی و شیرینی پزی - پایه۱۰ - مبحث پخت شیرینی - رشته مدیریت خانواده - شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴٠ استاندارد نقاشی چهره - پایه۱۱ - مبحث سبک کوبیسم، سورئالیسم و آبستره - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

از ساعت ٧:۴٠ تا ٨:١٠ دانش فنی تخصصی - پایه۱۲ - مبحث اجرای ساختمان‌های فولادی - رشته ساختمان - شاخه فنی حرفه‌ای

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ استاندارد کاربر دایرکتور - پایه ۱۲ - رشته تولید محتوای الکترونیکی - شاخه کاردانش

از ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ استاندارد تعمیرکار برق خودرو - پایه۱۱ - مشترک با درس تعمیرات سیستم‌های برقی خودرو پایه ۱۲ - شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ استاندارد سالم زیستن - پایه ۱۲ - مبحث مراقبت از بیمار در منزل - رشته مدیریت خانواده - شاخه کاردانش