میانگین غلظت آلاینده های هوای تهران هم اکنون بر روی عدد ۸۳ قرار گرفته است. با وجود افزایش غلظت آلاینده های هوا، اما همچنان کیفیت هوا در شرایط قابل قبول برای همه گروه های جامعه قرار دارد.

  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران افزایش یافت، بر اساس آخرین گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، میانگین غلظت آلاینده‌های هوای تهران هم اکنون بر روی عدد ۸۳ قرار گرفته است. این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۷۹ قرار گرفته است.

با وجود افزایش غلظت آلاینده‌های هوای این شهر، اما همچنان هوا در شرایط قابل قبول برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد. با توجه به روند افزایش دما در پایتخت به نظر می‌رسد غلظت آلاینده ازن و دی اکسید نیتروژن در ساعات میانی روز افزایش یابد.