کارشناس نجوم از همنشینی سیاره ناهید با ستاره الدبران خبر داد و گفت: این رویداد نجومی فردا پیش از طلوع خورشید اتفاق می افتد که با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، خسرو جعفری زاده در خصوص رویداد نجومی فردا، ۲۲تیرماه اظهار کرد: همنشینی سیاره ناهید با ستاره الدبران صبحگاه فردا بیست و دوم تیرماه  کمی پیش از طلوع خورشید، اتفاق می افتد که در این رویداد سیاره ناهید در کنار ستاره الدبران  قرار خواهد گرفت.

کارشناس نجوم گفت: در این همنشینی جدایی زاویه ای این دو از یکدیگر کمتر از یک درجه است.

وی افزود: این رویداد با چشم غیر مسلح و به آسانی قابل رویت است.