پرویز کرمی رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همزمان با روز خبرنگار در پیامی این روز را به فعالان حوزه رسانه تبریک گفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، متن پیام به شرح زیر است: دریاچه‌ی دریچه‌هاست؛ دلی که در پی دیدن دوست‌داشتنی‌ترین‌هاست. زمان، با ایمان به انسان، از این دریچه‌های پرشمار، بر قلب روزگار، نور می‌افشاند و امید می‌افزاید.

آدمی، در هیاهوی اخبار دلهره‌دار، هر لحظه و امیدوار، خبرهای خوب را نشسته است به انتظار. «خبرنگار»، از بد و نیک زمانه، بی بهانه، مهر مهربانی بر دل نشانه، سلام‌ها را تقریر می‌کند و پیام‌ها را تحریر. خاصه‌تر، آنان که در عرصه دانش و فناوری، دست بر آتش رسانه دارند و پای در ساحت ارتباطات؛ افتخار و سربلندی را هر روز و هر ساعت، بی‌منت، برمی‌افشانند بر جان جوان این ملت.

اینک زیست‌بوم فناوری و نوآوری، به نفس این آگاهی‌بخشان، جان گرفته و در هوای ساختن ایران سربلند، امان یافته است.

در این برهه حساس، در مبارزه با «دشمن حقیر» اما خطیر کرونا، اقتصاد دانش‌بنیان به مدد خبرنگاران، روزنه‌های نورانی و مهربانی را به سمت هموطنان، گشوده است. از این رو، قدر همکاران رسانه‌ای‌ام را بر صدر دیدگانم می‌نشانم و با یاد خبرنگار شهیدمان؛ «محمود صارمی»، جانفشانی‌های همه این عزیزان را همچون همیشه، می‌ستایم.

 

 پرویز کرمی

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی