رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: آزمون‌های سازگاری الکترومغناطیس عملکردی ماهواره سنجشی پارس ۱ در سطح سیستمی با موفقیت انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حسین صمیمی با اشاره به موفقیت پژوهشگران پژوهشکده سامانه‌های ماهواره در انجام این تست، افزود: متخصصان فضایی مجموعه پژوهشگاه فضایی توانستند برای نخستین بار در کشور این آزمون را روی ماهواره به انجام برسانند.

وی خاطرنشان کرد: تا به‌حال این آزمون در ماهواره‌های مختلف روی ماژول‌ها انجام شده بود ولی بیشترین اهمیت آزمون سازگاری الکترومغناطیس عملکردی به دلیل تست روی خود ماهواره «پارس ۱» بوده که برای نخستین بار این آزمون روی یک ماهواره به انجام رسیده است.

صمیمی افزود: این تست که در مرکز آزمون و یکپارچه‌سازی پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد، شامل آزمون سازگاری با پرتابگر (اعم از CE،CS و RS)، آزمون سازگاری درون‌سامانه‌ای، آزمون اتصالات و سیم‌بندی بوده است.

ماهواره سنجشی «پارس ۱»، یکی از ماهواره‌های در دست ساخت پژوهشگاه فضایی ایران است که مراحل نهایی خود را طی می‌کند.