دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه محصولات نانو ظرفیت صادرات دارند، گفت:تولید نانو کاتالیستها برای صنعت پتروشیمی، علاوه بر صرفه جویی ارزی، منجر به رفع یکی ازگلوگاه‌های تحریمی شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر سعید سرکار گفت: همه محصولات نانو که توسط شرکت‌های دانش بنیان به تولید می‌رسند ظرفیت صادرات دارند.

وی با بیان اینکه این محصولات در سبد تولیدات نانو هستند، بیان کرد: همچنین برخی محصولات هستند که با توجه به تحریم‌ها وارد کشور نمی‌شوند و اکنون با فناوری نانو توسط محققان کشور به تولید می‌رسند.

وی با اشاره به برخی از این محصولات تحریمی که وارد کشور نمی‌شوند و محققان ایرانی آنها را به تولید رسانده‌اند، بیان کرد: نانو کاتالیست‌ها از جمله محصولاتی هستند که به دلیل تحریم وارد کشور نشدند و صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر قرار دادند؛ اما اکنون در داخل کشور تولید می‌شوند و ارزش افزوده و ارز آوری زیادی دارند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خاطر نشان کرد: قطعاً امکان صادرات این کاتالیست‌ها نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: اکنون این محصول تولیدی حتی از نمونه چینی هم با کیفیت تر است و نیاز صنعت پتروشیمی را رفع کرده، گفت: امکان صادرات این محصول وجود دارد و امیدواریم به این مرحله نیز برسم و کاتالیست‌ها را صادر کنیم.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، تولید کاتالیست‌ها علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، توانسته یکی از گلوگاه‌های تحریمی را برطرف کند. خوشبختانه این گلوگاه‌های تحریمی به واسطه دانش محققان کشور در حال رفع است.