۵ تفاهم نامه همکاری برای توسعه خدمات بر بستر تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات (۵G ) به امضا رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، تفاهم‌نامه های همکاری در حوزه‌های خودروهای خودران، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، خدمات سلامت دیجیتال و پزشکی هوشمند، توسعه شبکه‌های مخابراتی و پیاده‌سازی خدمات مشاوره پزشکی و جراحی از راه دور (Telemedicine) بر بستر تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات (۵G)، صبح امروز یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد شد.

برای توسعه فناوری‌های حوزه حمل‌ونقل هوشمند و خودروهای خودران، سازمان منطقه آزاد کیش، یکی از اپراتورهای موبایل، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم کردند.

در همین حال تفاهم‌نامه دیگری میان معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و یک اپراتور دیگر با هدف توسعه زیست‌بوم فناوری‌های نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی به امضا رسید.

در این تفاهم نامه ایجاد پایلوت حمل‌ونقل هوشمند شهری مبتنی بر شبکه‌های ارتباطات سلولی نسل جدید، در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مطالعه تجربیات این پایلوت برای تسری به سایر شهرهای کشور در دستور کار قرار گرفت.

تفاهمنامه توسعه زیرساخت‌ها، خدمات سلامت دیجیتال و پزشکی هوشمند با استفاده از فناوری ۵G نیز میان معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همراه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد شد.

با هدف توسعه فناوری‌ها، محصولات و راهکارهای حوزه شبکه‌های مخابراتی نسل پنجم و نسل‌های آینده، معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همراه اول و دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف تف

۵ تفاهم نامه برای توسعه خدمات تکنولوژی ۵G در ایران منعقد شد

۵ تفاهم نامه همکاری برای توسعه خدمات بر بستر تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات (۵G ) به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه های همکاری در حوزه‌های خودروهای خودران، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، خدمات سلامت دیجیتال و پزشکی هوشمند، توسعه شبکه‌های مخابراتی و پیاده‌سازی خدمات مشاوره پزشکی و جراحی از راه دور (Telemedicine) بر بستر تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات (۵G)، صبح امروز یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد شد.

برای توسعه فناوری‌های حوزه حمل‌ونقل هوشمند و خودروهای خودران، سازمان منطقه آزاد کیش، یکی از اپراتورهای موبایل، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم کردند.

در همین حال تفاهم‌نامه دیگری میان معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و یک اپراتور دیگر با هدف توسعه زیست‌بوم فناوری‌های نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی به امضا رسید.

در این تفاهم نامه ایجاد پایلوت حمل‌ونقل هوشمند شهری مبتنی بر شبکه‌های ارتباطات سلولی نسل جدید، در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مطالعه تجربیات این پایلوت برای تسری به سایر شهرهای کشور در دستور کار قرار گرفت.

تفاهمنامه توسعه زیرساخت‌ها، خدمات سلامت دیجیتال و پزشکی هوشمند با استفاده از فناوری ۵G نیز میان معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همراه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد شد.

با هدف توسعه فناوری‌ها، محصولات و راهکارهای حوزه شبکه‌های مخابراتی نسل پنجم و نسل‌های آینده، معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همراه اول و دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف تفاهمنامه امضا کردند.

تفاهم‌نامه پیاده‌سازی خدمات مشاوره جراحی از راه دور (telemedicine) با استفاده از قابلیت‌های فناوری ۵G نیز به امضای معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایرانسل رسید. 

فراهم‌سازی زیرساخت دسترسی به تکنولوژی ۵G در مراکز درمانی، همکاری متقابل برای ارائه پایلوت مشاوره پزشکی، جراحی از راه دور در مراکز درمانی منتخب، بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی گسترش ارائه خدمات پزشکی از راه دور، حمایت از رشد ایده‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با پزشکی از راه دور و افزایش توان فنی و دانشی داخلی برای توسعه فناوری نوین ارتباطی در حوزه سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور، ازجمله محورهای تفاهم‌نامه این تفاهم است.

اهمنامه امضا کردند.

تفاهم‌نامه پیاده‌سازی خدمات مشاوره جراحی از راه دور (telemedicine) با استفاده از قابلیت‌های فناوری ۵G نیز به امضای معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایرانسل رسید. 

فراهم‌سازی زیرساخت دسترسی به تکنولوژی ۵G در مراکز درمانی، همکاری متقابل برای ارائه پایلوت مشاوره پزشکی، جراحی از راه دور در مراکز درمانی منتخب، بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی گسترش ارائه خدمات پزشکی از راه دور، حمایت از رشد ایده‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با پزشکی از راه دور و افزایش توان فنی و دانشی داخلی برای توسعه فناوری نوین ارتباطی در حوزه سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور، ازجمله محورهای تفاهم‌نامه این تفاهم است.