محققان دانشگاه نوادا برای جلوگیری از تبخیر آب در مناطق دارای تنش آبی از دانه‌های شنی استفاده کرده‌اند که با یک پوشش روغنی برگرفته از دانه‌های سویا تقویت شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از نیواطلس، با توجه به ضرورت حفاظت از منابع آبی در مناطق بیابانی و کم آب، روش‌های مختلفی برای جلوگیری از تبخیر آب پیشنهاد شده است. یکی از این روش‌ها پوشاندن منابع یادشده با استفاده از روکش‌های پلاستیکی از جنس پلی اتیلن است.

محققان می‌گویند با استفاده از شن‌های دارای دانه‌های روغنی سویا روش یادشده سازگاری بیشتری با محیط زیست پیدا می‌کند.

این روش همچنین می‌تواند جایگزینی برای روش مالچ پاشی هم باشد. مالچ های نفتی که با استفاده از پسماندهای صنعت نفت تولید شده‌اند، اگر چه جلوی فرسایش خاک را می‌گیرند، اما به شدت به محیط زیست و انواع پوشش‌های گیاهی آسیب می‌زنند.

دانه‌های شنی دارای پوشش روغن سویا در صورت پاشیده شدن در طبیعت هم باعث حفظ رطوبت خاک و عدم تبخیر آن می‌شوند و هم رشد علف‌های هرز را کاهش داده و از فرسایش خاک نیز جلوگیری می‌کند.

پژوهشگران می‌گویند آزمایش این دانه‌های شنی جدید در زمین‌های مختلف نتایج رضایت بخشی به همراه داشته و به خصوص جلوی تبخیر آب را در مناطق کم آب گرفته است.

روند تولید این دانه‌های شنی نیز تنها به چند ساعت وقت نیاز دارد و لذا سریع و کم هزینه است. محققان معتقدند از این روش همچنین می‌توان برای جلوگیری از تبخیر رطوبت آب پس از بارش باران هم استفاده کرد.