محققان کشور موفق به تهیه نخستین آزمون بالینی تشخیص فارسی  برای جراحی مغز بیماران شدند. این آزمون به تیم جراحی مغز کمک می کند پیش از جراحی مغز  مناطق حساس زبانی در مغز بیمار را شناسایی کنند.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر رضا نیلی پور مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان و مجری طرح «نخستین آزمون بالینی تشخیصی پیش ازجراحی مغز» برای بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان دارویی گفت: یکی ازحوزه های توانبخشی شناختی، کاربرد آزمون های زبان شناسی بالینی پیش از جراحی مغز و استفاده از آزمون های زبانی تشخیصی به جای آزمون تهاجمی معروف به تست وادا  (WADA) است.

وی افزود: با گسترش یافته های علوم شناختی جدید و کاربرد آزمون های بالینی زبان برای کمک به جراحان مغز و اعصاب در سایر کشورها توانستیم در ایران امکان کاربرد این آزمون را برای جراحی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان دارویی و بیماران دارای تومورمغزی فراهم کنیم. 

نیلی پور خاطرنشان کرد: در همین راستا، نخستین آزمون بالینی فارسی برای کاربرد پیش از جراحی مغز بیماران ایرانی پس از مطالعات میدانی درباره ویژگی های آزمون های تشخیصی پیش از جراحی مغز در سایر زبان ها ابتدا نسخه مقدماتی آن با استفاده از آزمون های بومی از نظر زبانی و فرهنگی را طراحی وسپس در ۴۰ نفر از گویندگان سالم فارسی زبان استاندارد سازی کردیم.

وی ادامه داد: در مرحله بعد آزمایه های زبانی بالینی این آزمون برای ثبت نگاشت های زبانی «اف ام آر آی» پیش از کاربرد در جراحی بیماران داوطلب صرع مقاوم به درمان دارویی در ۱۵ نفر از گویندگان سالم گروه کنترل در اسکنر مرکز ملی نقشه برداری مغز ایران تصویر برداری کردیم. 

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان اینکه طراحی و تدوین نسخه نهایی این آزمون تشخیصی بالینی – شناختی زیر نظر پنج تن از استادان پیشکسوت ایرانی از حوزه های مختلف بالینی و با همراهی علمی پروفسور گایارد رئیس بخش نورولوژیوی مطالعات صرع شناسی دانشگاه جورج واشنگتن تدوین شده است، گفت: طراحی و کار پژوهشی این آزمون بیش از چهار سال به طول انجامید و محصول علمی بخشی از مطالعات علمی دانشجوی علوم شناختی زبان است.  

وی اضافه کرد: کاربرد این آزمون بالینی زبانی به تیم جراحی مغز کمک خواهد کرد پیش از جراحی مغز  مناطق حساس زبانی در مغز بیمار را شناسایی کند به طوریکه پس از جراحی مغز کمترین آسیب به توانایی های زبانی و شناختی بیمار می رسد.

نیلی پور یادآور شد: هم اکنون آزمایه های طراحی شده این آزمون که از نظر زبانی و فرهنگی برای جراحی مغز بیماران ایرانی فارسی زبان داوطلبان جراحی مغز با هدف توانبخشی شناختی طراحی شده و آماده بهره برداری های علمی و توانبخشی شناختی است.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ادامه داد: این آزمون توسط این شرکت به جامعه علمی جراحان مغز و اعصاب ایران برای کاربرد در توانبخشی شناختی بیماران داوطلب جراحی مغز و همچنین برای کاربرد در پژوهشی های علوم اعصاب ارائه می شود.

نیلی پور گفت: به تازگی بعضی از همکاران بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی امکان استفاده از این آزمون را در یک طرح پژوهشی علوم شناختی در مرکز ملی نقشه برداری مغز ایران   درخواست کرده اند.

به گزارش مهر، تصویر برداری های «اف ام آر آی» و ثبت نگاشت های زبانی این آزمون در مرکز ملی نقشه برداری مغز ایران انجام و در مراحل مختلف پژوهشی از حمایت های مالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بهره مند شده است. همچنین این طرح بخشی از مطالعات علمی دانشجوی علوم شناختی زبان دکتر مهدیه کرمی بوده است.