معاون وزیر ارتباطات گفت: ثبت نام مراکز دانشگاهی و حوزه های علمیه برای ثبت سامانه های آموزش مجازی تا ۳۰ مهرماه امکان پذیر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در پی اعلام رایگان شدن ترافیک سامانه های آموزش مجازی مراکز علمی، دانشگاهی و حوزه های علمیه برای دانشجویان، ستار هاشمی در اینستاگرام نوشت: رایگان سازی تعرفه ترافیک سامانه های آموزش مجازی مراکز آموزش عالی کشور را مانند ترم قبل به صورت جدی در دستور کار داریم.

وی گفت: برای حسن انجام کار سامانه ای آماده کردیم که امکان مراجعه به سامانه و انجام فرآیند ثبت نام برای همه دانشگاه ها، مراکز آموزشی و حوزوی تا ۳۰ مهرماه سال جاری میسر است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در صورتی که مشخصات فنی سامانه های مورد نظر در لیست دانشگاه ها و مراکز تایید شده درج نشده است مدیران فناوری مراکز علمی می توانند نسبت به انجام فرایند ثبت نام اقدام کنند.

لیست مراکز دانشگاهی و حوزوی تایید شده و نیز امکان ثبت نام سایر مراکز در این آدرس در دسترس است.