روسیه قصد دارد روز چهارشنبه ۳ فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد. نکته متمایز این سفر کاهش مدت زمان سفر از ۶ به حدود ۳ ساعت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از راشا تودی، یک موشک سایوز که قرار است فضانوردان را با سرعتی بی سابقه به ایستگاه فضایی بین المللی برساند، در پد پرتابی در مقر فضایی بایکونور قزاقستان مستقر شده است.

طبق بیانیه سازمان فضایی روسیه، قرار است پرتاب مذکور  روز چهارشنبه انجام شود و در همین راستا یک موشک سایوز ۲.۱a و کپسول «سایوز ام اس-۱۷» امروز صبح به سمت این مقر فضایی حمل شده اند.

۳ فضانورد همراه این کپسول به ایستگاه فضایی بین المللی سفر می کنند. هرچند فرایند ارسال فضانوردان طبق روتین انجام می شود، اما نکته متمایز در این عملیات سرعت انجام آن است. طبق برنامه ریزی ها قرار است کپسول سایوز مذکور فقط دو بار دور زمین مدار بزند و در نتیجه پس از ۳ ساعت به مقصد خود می رسد.

حال آنکه به طور معمول ماموریت های ارسال فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی طی ۶ ساعت انجام می شود. 

 سرگی رایژیکوف و سرگی کود سورچکوف از روسیه و کاتلین روبینز فضانورد ناسا،  روز چهارشنبه در این ماموریت رکورد شکن به ایستگاه فضایی بین المللی سفر می کنند.