تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران، میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در مهرماه سال های ۹۸ و ۹۹ را پایش و مقایسه کرد.

تصاویر تولید شده از سنجنده Sentinel- p۵، غلظت آلاینده NO۲ هوای کشور در روز ۲۵ مهرماه سال های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ نشان می دهد.

اندازه گیری میانگین غلظت این آلاینده هوا، نشان می دهد که در روز ۲۵ مهر ماه ۹۹، غلظت این آلاینده در حدود ۸ درصد نسبت به روز مشابه خود در سال گذشته افزایش یافته است.

میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سال ۹۸ شاخص ۲.۸۲ e-۵ و میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سال ۹۹ شاخص ۳.۰۳۷ e-۵ را نشان می دهد.