دکتر سجاد جعفری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به صورت مشترک با ریاضی دانی از مراکش، برنده جایزه کامستک (COMSTECH) در شاخه ریاضیات شد. 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، زمینه کاری اصلی دکتر سجاد جعفری آشوب و شبکه های پیچیده با کاربرد در مدلسازی سیستمهای زیستی است.

این جایزه به صورت دوره ای، تقریباً هر چهار سال یک بار به دانشمندان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شاخه های ریاضیات، فیزیک، بیولوژی و شیمی اهدا می شود که در سال ۲۰۱۹ به صورت مشترک به ریاضی دان ایرانی و مراکش در شاخه ریاضی اهدا شد.

سازمان همکاری اسلامی (OIC)، دومین سازمان بزرگ بین دولتی جهان پس از سازمان ملل متحد است و ۵۷ کشور از چهار قاره در آن عضویت دارند. 

کامستک کمیته علمی و فناوری این سازمان است که در پاکستان مستقر بوده و ریاست آن بر عهده رییس جمهور وقت پاکستان است.