مدیر جدید گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفت‌وگو از تحلیل‌های پس از انتخابات آمریکا در برنامه‌های این رادیو خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، پژمان کریمی که به تازگی به عنوان مدیر گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفت‌وگو منصوب شده است درباره برنامه‌های این شبکه در روزهای اخیر گفت: این شبکه رادیویی در قالب برنامه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، آمریکای پس از انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٠ را تحلیل و بررسی خواهد کرد.

وی ادامه داد: رادیو گفت‌وگو با حضور کارشناسان مسائل آمریکا، ضمن نگاهی به روند تحولات سیاسی اجتماعی داخل آمریکا به نوع و میزان تاثیر حضور و فعالیت فرد پیروز بر سیاست خارجی واشنگتن خواهد پرداخت.

کریمی افزود: از جمله برنامه‌های روتین ما «گفت‌وگوی سیاسی» است که ساعت ١٧: ٣٠ هر هفته، شنبه تا چهارشنبه روی آنتن می‌رود. به طور مشخص در برنامه «گفت و گوی سیاسی» در روزهای ١۴، ١٧ و ١٨ آبان به ترتیب موضوعات تحلیل و بررسی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و نتیجه آن، نشانه‌ها و مصادیق افول انسجام و قدرت در جامعه امریکایی، مولفه ها و شاخص‌های تلاشی و فروپاشی هژمونی آمریکا دستمایه تحلیل قرار دارند.

مدیر گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفت‌وگو در پایان با اشاره به رویکرد دیگر برنامه‌ها عنوان کرد: در ۲ مجله خبری تحلیلی روزانه «رویداد» و «بدون خط خوردگی» نیز موضوع آمریکای پس از انتخابات و حواشی سیاسی و اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. جمعی از سیاستمداران و نخبگان سیاسی و صاحبنظران مبرز با ۲ برنامه یاد شده همراه هستند. بسته‌های خبری و تحلیلی «رویداد» و «بدون خط خوردگی» نیز شنبه تا چهارشنبه، به ترتیب ساعات ١٢ و ١٩ روی آنتن می‌رود.