مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش عنوان کرد که اعضای این شورا نسبت به ساعت تعیین شده از سوی ستاد ملی کرونا برای فعالیت سینماها معترض هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش درباره خروجی جلسه امروز ۱۸ آبان ماه گفت: در جلسه امروز درباره مسایل مختلف سینما بحث شد ولی مسأله مهمتر اعلام بازگشایی سینماها و فعالیت آنها تا ساعت ۱۸ بود.

وی افزود: در جلسه امروز اعضای شورا نسبت به این قضیه معترض بودند و اعلام کردند که سینماها از ساعت ۱۴ یا ۱۶ تازه فعالیتش را آغاز می‌کند لذا ما از آقای انتظامی رییس سازمان سینمایی خواهش کردیم که سینماها از صبح تا ساعت ۱۴ تعطیل باشند اما از سوی دیگر از ساعت ۱۴ تا ۲۲ فعالیت خود را آغاز کنند.

شایسته در پایان گفت: در این جلسه آقای فرجی به عنوان نماینده سازمان سینمایی حضور داشت.