رئیس بانک مغز ایران اعلام کرد که بیشترین نمونه های مغز در این بانک آلزایمر و اسکیزوفرنی است اما به تازگی مغز معتادان هم به این مجموعه اضافه شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر محمد تقی جغتایی فت: در بانک مغز نمونه های کرونایی نبوده است به دلیل اینکه در این بانک مغز افرادی که بیماریهای مرتبط به مغز داشته اند نگهداری می شوند.

مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی گفت: در این بانک بیشتر مغز افرادی که آلزایمر و اسکیزوفرنی داشته اند نگهداری شده است؛ البته از سایر بیمارهای مغزی هم وجود دارد. اما بیشتر مربوط به این دو بیماری می شود.

وی افزود: همچنین در این اواخر مغز افرادی که معتاد بوده اند نیز در بانک نگهداری شده است.

به گزارش مهر، اولین بانک مغز ایران در بهمن ماه سال۹۴راه اندازی شد.این بانک  در راستای افزایش مطالعه محققان روی بیماریهای عصبی در دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شد.