محققان موفق به تولید پروبیوتیک های دارویی شده اند که به زودی رونمایی می شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از معاونت علمی و فناوری، باکتری‌های خوب باعث ارتقای سیستم ایمنی بدن می‌شود و کیفیت زندگی را از طریق رقابت با ارگانیزم‌های بیماری‌زا بهبود می‌دهد. پروبیوتیک‌ها باکتری‌ها و مخمرهایی هستند که برای سلامتی بدن به ویژه برای سیستم گوارش مفیدند. معمولا باکتری ما را یاد بیماری می‌اندازد. اما بدن ما پر از باکتری است. هم باکتری‌های خوب و هم باکتری‌های بد. پروبیوتیک‌ها در دسته باکتری‌های خوب قرار می‌گیرند و تاثیر زیادی در سلامتی بدن دارند.

 به همین دلیل این ارگانیزم‌های زنده را به صنعت دارویی هم وارد کرده‌اند تا داروهایی برای افزایش سیستم ایمنی بدن و رفع مشکلات شکمی تولید کنند. ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از تولید این داروها حمایت کرده است.

گام‌هـای اجرایـی حمایت از تولید این نوع داروها هم از ۹۸ آغاز شد و همچنیــن طــی یکســال اخیــر با حمایت‌های ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دو شــتاب دهنــده در حــوزه پروبیوتیــک دارویــی تاســیس شــده است. این شتاب‌دهنده‌ها از تولیــد ۴ محصــول پربیوتیـک حمایـت کرده‌انـد.

همه محصـولات حـوزه پروبیوتیـک ارزبـری بالایـی دارد. به طور مثال پلاسـما و انسـولین از جملــه پروژه‌هایــی بودنــد کــه کارهای تحقیقاتی توســط پژوهشگران روی آنها انجام گرفته است و بنا بر اعلام ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به زودی یـک پـروژه در حـوزه پروبیوتیـک رونمایـی می‌شـود.