محققان ارشد آمریکا مشغول انجام تحقیقاتی روی وسایل نقلیه هوایی عمودپرواز برقی هستند تا بالگردهای ساکت بسازند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از نیواطلس، ارتش آمریکا مشغول تحقیقاتی برای درک ویژگی های آکوستیک وسایل نقلیه عمودپرواز برقی (eVTOL)و دارای پروانه است تا بالگردهایی بی سروصدا و مخفی بسازد.

بالگرد مزایای بسیاری دارد اما یکی از مهمترین چالش های آن سروصدای زیاد هنگام پرواز است. در همین راستا یگان DEVCOM ارتش آمریکا و آزمایشگاه تحقیقات ارتش با همکاری اوبر و دانشگاه تگزاس در آستین مشغول بررسی آکوستیک وسایل نقلیه eVTOL با استفاده از چند پروانه کوچک هستند. آنها امیدوارند در آینده بالگردی بدون سروصدا برای استفاده در میدان های جنگی بسازند. 

ایده اصلی در این تحقیقات استفاده از پروانه های کوچکی است که صدای حرکت آنها به دلیل تفاوت های مکانیسمی با نمونه های بزرگتر تمایز دارد. سروصدای یک پروانه معمولی مربوط به جابه جا شدن تیغه ها است. همچنین باید به نیروهای فشار و لیفت هوا در مقابل تیغه ها نیز اشاره کرد. تمام این موارد سروصدای بلندی به وجود می آورد.

اما پروانه های کوچکتر در وسایل نقلیه عمود پرواز الکتریکی  سروصدای کمتری دارند. تحقیقات مذکور شامل آزمایش های میدانی با استفاده از چند طرح مختلف پروانه و موتورهای الکتریکی و همچنین به کارگیری مدل های رایانشی است.