آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز با راه اندازی باشگاه پژوهشگران، گام جدیدی در مسیر حمایت از پژوهشگران و ترویج این دانش برداشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز به منظور شناسایی و ایجاد شبکه‌ای هم‌افزا از پژوهشگران توانمند و مسئولیت‌پذیر باشگاه پژوهشگران را در سطح ملی راه‌اندازی کرد. این باشگاه با هدف ترویج دانش نقشه‌برداری مغز محققان را حمایت می‌کند.

این آزمایشگاه ملی با راه‌اندازی باشگاه پژوهشگران، محققان را برای رفع چالش‌ها و مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی همراهی می‌کند.

پژوهشگران که به صورت وابسته یا افتخاری عضو این باشگاه می‌شوند از تسهیلات آموزشی، پژوهشی و ساماندهی تیم‌های هدفمند جهت برگزاری رویدادها یا مسابقات در حوزه نقشه‌برداری مغز بهره خواهند برد.