امیرحسین بانکی پور فرد گفت: در برنامه بودجه پیش‌رو، منابع بسیار خوبی به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است. به همین خاطر می‌توان با توجه به توان بالای شرکت‌های خلاق در اشتغال‌زایی و تقویت اقتصادهای محلی نام این شرکت‌ها را نیز در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان در بودجه گنجاند.

نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:امیرحسین بانکی پور فرد نماینده مردم اصفهان و ورزنه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های خلاق حوزه‌های بسیاری را مانند صنایع دیداری و شنیداری تحت پوشش قرار داده‌اند. برخی از این حوزه‌ها مانند استحصال مواد موثره گیاهان دارویی بسیار فناورانه و پیچیده است. به همین خاطر فعالیت این شرکت‌ها شباهت بسیاری به نوع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و وجه مشترک هر دو نوع شرکت نوآوری است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در برنامه بودجه پیش‌رو، منابع بسیار خوبی به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است. به همین خاطر می‌توان با توجه به توان بالای شرکت‌های خلاق در اشتغال‌زایی و تقویت اقتصادهای محلی نام این شرکت‌ها را نیز در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان در بودجه گنجاند.

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان ضمن تاکید بر گردش مالی بالا و ظرفیت‌های فراوان شرکت‌های خلاق گفت: در بودجه 1400 به اذن مقام معظم رهبری بودجه ارزی قابل توجهی به فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه اختصاص یافته است، به همین جهت شرکت‌های خلاق مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که دارای طرح‌ها و پروژه‌های نوآورانه هستند، برابر قانون می‌توانند از بودجه در نظر گرفته شده برای طرح‌های نوآورانه بهره‌مند شوند.

بانکی پور فرد ضمن توضیح در مورد اهمیت فعالیت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نوآورانه در راستای درون‌زایی اقتصاد، افزود: در بودجه سال 1400 معادل 70 میلیون یورو، منابع ارزی به طرح‌های نوآورانه اختصاص یافته است و شرکت‌های خلاق دارای طرح‌های نوآورانه شاخص و قابل قبول از نظر قانون نیز می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

نماینده مردم اصفهان و ورزنه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، گفت: در این بودجه بیش از 30 میلیون یورو به کارخانه‌های نوآوری تخصیص یافته است و کارخانه‌های نوآوری فعال در حوزه صنایع نرم و خلاق نیز می‌توانند از این منابع استفاده کنند. همچنین در صورت عدم وجود اشکال قانونی و ماهوی، می‌توان شرکت‌های خلاق، به ویژه شرکت‌های خلاق فناور را زیرمجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کرد تا این شرکت‌ها نیز از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شوند.

وی همچنین بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری می‌تواند با ارائه مستندات و طرح اختصاصی خود در زمینه شرکت‌های خلاق به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، منابع لازم برای این شرکت‌ها را در بودجه 1400 جذب کند و نام این شرکت‌ها را در طرح حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار این شرکت‌ها قرار دهد.