تحقیقی از حداقل یک هزار و 200 پاسخ‌دهنده نشان داد حدود 60درصد دانشجویان بین‌المللی در آلمان می‌خواهند پس از فارغ التحصیلی در این کشور بمانند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛  علیرغم میل به جستجوی فرصت‌های کار، ادامه تحصیل یا یافتن شغلی در این کشور پس از فارغ التحصیلی، پاسخ دهندگان اظهار داشتند که فرصت های شغلی سومین عامل مهم در انتخاب آلمان به عنوان مقصد تحصیل است.

حدود 33درصد اظهار کردند که هیچ شهریه‌ای عاملی نیست که سرانجام آن‌ها را متقاعد به رفتن به آلمان کند، در حالی که 31درصد گفتند که اعتبار دانشگاه آلمان آنها را به کشور سوق می دهد. حدود 10٪ گفتند که فرصت‌های شغلی عامل اصلی جذب است.

این نظرسنجی که توسط پلتفرم جابجایی Expatrio و شبکه‌ای غیرانتفاعی برای دانشجویان بین‌المللی انجام شده است، در ژوئیه 2020 نشان داد که 59درصد از پاسخ دهندگان بدون در نظر گرفتن مقصد مطالعه دیگری درباره آلمان تصمیم گرفته اند.

این تحقیق همچنین چالش هایی را که دانشجویان بین المللی در آلمان با آن روبرو هستند تبیین کرد و این مسئله مانع زبانی را به عنوان شایع ترین مسئله و به دنبال آن یافتن محل اقامت و مقابله تبعیض‌های اجتماعی آلمان عنوان کرد.

با این وجود دانشجویان بین المللی از تجربیات خود در این کشور بسیار راضی هستند ، به طوری که 54درصد میزان رضایتمندی خود را بین 8 تا 10 اعلام کرده‌اند.75درصد دیگر پاسخ دهندگان برای شهر محل اقامت خود در آلمان بین 8 تا 10 امتیاز رضایت دادند.

تیم میر، یکی از بنیانگذاران Expatrio ، گفت: «با توجه به تغییرات جمعیتی که آلمان با آن روبرو بوده است و همچنین کمبود نیروی متخصص در سراسر کشور، این یافته ها بسیار امیدوار کننده است.ما معتقدیم که موسسات آلمانی باید به جذب دانشجویان بین‌المللی ادامه دهند.

از هر 10 پاسخ دهنده شش نفر اظهار داشتند که آنها مقصد مطالعه دیگری را در نظر نگرفته اند. همچنین در این گزارش آمده است یک شاخص کامل است که قصد جابجایی و ادغام در جامعه آلمان وجود دارد.

در حالی که پاسخ دهندگان اظهار داشتند که ترجیح می دهند مقامات خدمات ضروری به انگلیسی صحبت کنند تا روند ورود و استقرار را هموارتر کنند، همچنان افرادی که قصد دارند به آلمان مهاجرت کنند باید زبان آلمانی را بیاموزند.

در این گزارش آمده است با این حال، باید اسناد و دستورالعمل های انگلیسی برای خدمات مورد نیاز دانشجویان و مهاجران بین المللی در دسترس باشد.

مشارکت های دولتی و خصوصی بین دولت و ارائه دهندگان راه حل های دیجیتال مانند Expatrio می تواند فرآیندهای مدیریت ویزا، بازگشایی حساب مسدود شده، ثبت نام و سایر خدمات مربوطه را بهینه کند. راه حل های نوآورانه مانند زنجیره بلوکی غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند می تواند فرآیندهای طولانی اداری و کند را بهبود بخشد.

باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانشجویان بین المللی پس از فارغ التحصیلی در آلمان باقی می مانند. بنابراین باید برنامه های خاصی برای ایجاد ظرفیت بیش‌تر در بازار کار آلمان و ادغام در جامعه راه اندازی شود.

به طور کلی، فرصت های زیادی برای جذب دانشجوی بین‌المللی بیشتر آلمان و جذب استعدادهای جوان بین المللی برای مبارزه با تغییر جمعیتی و کمبود نیروی متخصص وجود دارد.