کارشناس نجوم با بیان اینکه امشب دو سیاره مشتری و زحل به کمترین فاصله خود طی ۸۰۰سال اخیر می رسند، گفت: پیش بینی می شود ۶۰سال آینده مشتری و زحل مجدد به این فاصله از هم برسند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ احسان مهرجو کارشناس نجوم در خصوص یک رویداد نجومی گفت: دوشنبه یکم دیماه دو سیاره مشتری و زحل به کمترین فاصله خود طی هشتصد سال اخیر می رسند.

کارشناس نجوم  با بیان اینکه مقارنه زحل و مشتری، هر ۲٠ سال رخ می‌دهد اما فاصله آنها از هم در مقارنه های ۲۰ ساله لزوما به یک اندازه نیست، گفت: این فاصله و میزان نزدیک شدن زحل و مشتری به هم در دوشنبه اول دیماه به ۶ دقیقه قوسی از هم می رسند.

وی گفت: یعنی در این زمان فاصله مشتری و زحل به یک دهم یک درجه می رسد.

به گفته کارشناس نجوم، پیش بینی می شود ۶۰سال آینده مشتری و زحل مجدد به این فاصله از هم برسند.

مهرجو با بیان اینکه کافی است بعد از غروب خورشید سمت جنوب غرب بالاتر از افق به آسمان بنگریم و دوجسم پرنور (مشتری و زحل) را ببینیم، گفت: به قدری این فاصله نزدیک است که قمرهای سیاره مشتری هم قابل رویت هستند؛ بعد از یکم دی ماه فاصله این دو سیاره بیشتر می شود ولی قابل رویت هستند.