مهاجران کسانی هستند که نقش مهمی در ابعاد مختلف جوامع داشته‌اند. اما شیوع بیماری کرونا، نقش آنها را برای مقابله با این ویروس فراگیر برجسته‌تر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، جوامع وابستگی خود را به مهاجران که اغلب در جوامع ما بسیار نادیده گرفته می‌شوند، درک می کنند. مهاجران در خط مقدم پاسخگویی به بحران نقش بسیار بزرگی داشته اند؛ از مراقبت از بیماران و سالخوردگان تا اطمینان از تأمین مواد غذایی در حین قرنطینه این نقش بسیار پررنگ بوده است. همان‌طور که مهاجران برای جوامع نقشی جدایی ناپذیر دارند، می‌توانند در بهبود وضعیت زندگی نیز نقش اساسی داشته باشند.

باید اجازه دهیم تا فرصت بهبودی از بیماری همه گیر با تحقق همبستگی جهانی به دست مهاجران ممکن شود چراکه مهاجران جامعه را قادر می‌سازند تا اقتصاد خود را در داخل و خارج از کشور دوباره بسازند.

قهرمانان مقاومت

آنتونیو ویتورینو، مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل (IOM)، همچنین مهاجران را در سطح جهانی به عنوان قهرمانان مقاومت در برابر شرایط دشوار تحسین و اضافه کرد که با گذار جهان به سوی بهبود، آن‌ها کلید بازگشت به زندگی عادی خواهند بود.

وی گفت: اما برای این اتفاق، ما باید تلاش‌های بسیاری را که بسیاری از کشورها انجام داده اند، برای اطمینان از حضور مهاجران و ایجاد زمینه آسایش برای آنان از جمله دسترسی به خدمات اجتماعی و پشتیبانی را فراهم کنیم.

تخمین زده می شود 271 میلیون مهاجر در سطح جهان وجود داشته باشد (تا سال 2019) ، که نه تنها به اقتصاد کشورهایی که در آن کار می کنند کمک بزرگی می کند، بلکه میلیون ها نفر دیگر را نیز در کشور خود از طریق حواله ها پشتیبانی می کنند.
 

دارایی های مثبت

به طور مشابه، کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر مهاجران به نام به تمامی کشورهای عضو برای درمان تمام مهاجران با عزت و با دسترسی برابر به خدمات، منافع، اطلاعات، و کمک شان کند.

دولت ها باید دارایی‌های مثبت کارگران مهاجر را که نیروی کار ، مهارت و تنوع را به جوامع میزبان وارد می کنند، در نظر بگیرند. مهاجران و خانواده های آنها باید به طور کامل در برنامه های ملی برای بازسازی بهتر نقش‌آفرین باشند و دولت ها باید از نقش آنان در بهبود همه گیری استقبال کنند.

گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل بخشی از آن‌چه که به عنوان حقوق اولیه اجتماعی و بشری مهاجران است حمایت می‌کنند. آ‌ن‌ها کارمند سازمان ملل نیستند و حقوقی دریافت نمی کنند و از هر دولت یا سازمانی مستقل هستند.

همه ساله در 18 دسامبر به عنوان روز بین المللی مهاجران توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر سال 2000 تصویب شد، فعالان اجتماعی احترام کامل به حقوق بشری و آزادی های اساسی مهاجران را خواستار می‌شوند.