کانون پتنت معاونت علمی و فناوری از 146 اختراع برای ثبت در دفاتر معتبر خارجی حمایت کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  تا کنون بیش از 2 هزار درخواست برای دریافت حمایت ثبت اختراع به کانون ارسال شده که از این میان پس از ارزیابی محتوایی 330 پرونده مورد تایید قرار گرفته است. همچنین 290 تقاضانامه در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی منتشر شده است.

پژوهشگران برای ثبت بین‌المللی اختراع خود می‌توانند از حمایت بیش از 90 درصدی کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شوند. اقدامی که به مخترعان کمک می‌کند تا زودتر محصول فناورانه خود را به بازارهای جهانی برسانند.

امریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و چین از جمله کشورهایی هستند که کانون ثبت اختراع در دفاتر آنها را انجام می دهد.