شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری میزبان اطلاعات آزمایشگاهی فناوری‌های مکان محور شد.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری  اقدام به یکپارچه‌سازی اطلاعات آزمایشگاه‌های موجود در کشور در سامانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کرده است. این کار با هدف ارتقای زیرساخت‌های آزمایشگاهی و هم‌افزایی در بهره‌وری امکانات موجود انجام شد. همچنین استفاده بهینه از این اطلاعات ا هم سو با منافع ملی و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و مهندسان مشاور حوزه ژئوماتیک از دیگر اهدافی است که در این اقدام دنبال می‌شود. 

پایه و اساس پیشرفت و دستیابی به فناوری‌های نوین، انجام پژوهش‌های کاربردی، منظم و دارای برنامه است که دسترسی محققان به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد را طلب می‌کند. یکی از راه‌کارهای اجرایی مدیریت این موضوع، ایجاد شبکه‌ای جامع از توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته و راهبردی است.

این شبکه با دستور معاون علمی فناوری رییس جمهوری، با هدف هم‌افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور به آدرس www.labsnet.ir  تشکیل شد. از این پس اطلاعات آزمایشگاه‌های موجود کشور در حوزه  فناوری ژئوماتیک هم به این شبکه اضافه شده است.

همچنین در این شبکه اطلاعاتی از خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان نقشه برداری کشور و برخی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ژئوماتیک ارائه و تا پایان سال 1400، اطلاعات همه آزمایشگاه‌های فعال حوزه ژئوماتیک را در این شبکه ثبت و ضبط می‌شود.