دانشجویان بین‌المللی در دیگر کشورها، برای تامین زندگی و ادامه تحصیل به شغل نیاز دارند و این موضوع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ استرالیا یکی از کشورهایی است که تلاش کرده است ضمن حل معضل کمبود نیروی کار، زمینه را برای اشتغال و ماندگاری دانشجویان بین‌المللی سامان ببخشد. دانشجویان بین‌المللی در استرالیا اکنون می توانند بیش از 40 ساعت در هر هفته کار و در صورت فعالیت در بخش کشاورزی می‌توانند ویزای کاری دریافت کنند. 

مقام‌های دولتی استرالیا در بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند که دولت انعطاف پذیری بیشتری برای تشویق و حمایت از دارندگان ویزای موقت برای کمک به بخش کشاورزی استرالیا است. کشاورزان استرالیایی با شیوع کروتا برای یافتن و جذب نیروی کار تلاش می‌کنند.

غیر از دانشجویانی که در بخش کشاورزی کار می‌کنند، دانشجویان بین المللی شاغل در مراقبت از سالمندان و کسانی که برای حمایت از تلاش های بهداشتی مقابله با کرونا کار می کنند نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

این تغییرات در اوایل سال جاری برای دانشجویان بین المللی شاغل در بخش بهداشت و مراقبت از سالمندان ایجاد می شود و تلاشی است تا ضمن حل مشکل دانشجویان بین‌المللی در حوزه اشتغال و زندگی، از بخش‌های تولیدی و خدماتی که در طول کرونا آسیب دیده‌اند حمایت کند.

تامین نیروی کار بخش کشاورزی و خدمات

با وجود محدودیت‌های سفر ناشی از کرونا، تعداد نیروی کار کافی در دسترس نیست و استرالیا با این اقدام و مجموعه‌ای از اقدامات مکمل تلاش می‌کند از بخش‌های اقتصاد خود حمایت کند.

دانشجویان بین‌المللی نه تنها فرصت اقامت و اجازه کار می‌یابند، بلکه به کشاورزان در فصل برداشت کمک  و از هدر رفتن مواد غذایی جلوگیری می کنند.

دانشجویان بین المللی می توانند حداکثر 90 روز قبل از اتمام ویزای موجود خود برای ویزای COVID-19 اقدام کنند و نیازی به نشان دادن تلاش خود برای عزیمت به استرالیا ندارند.

بیش از 5600 ویزای رویداد همه گیری COVID-19 از زمان در دسترس بودن بخش کشاورزی از آوریل سال 2020 به بخش کشاورزی اعطا شده است.

وزارت امور داخلی در بیانیه ای گفت: به دلیل شرایط استثنایی در طی بیماری همه گیر COVID-19 و نیاز برای اطمینان از تأمین نیروی کار خدمات مهم، وزارت امور داخلی و نیروی مرزی استرالیا نسبت به دارندگان ویزای دانشجویی که بیش از محدودیت های کاری معمول خود کار می کنند، اما فقط در صنایع مشخص رویکردی انعطاف پذیرنشان می‌دهد.

منبع: پایگاه خبری studyinternational